O nas

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie założona została w 1936 roku, w naszych szeregach aktualnie jest 30 członków czynnych, w tym 9 kobiet, a ponadto 21 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz drużynę dziecięcą.

Jesteśmy jednostką aktywnie działającą na terenie gminy Chojnice, o czym świadczy uzyskane ostatnio dofinansowanie w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Dzięki temu mogliśmy przeszkolić 20 strażaków w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy i zakupić torbę medyczną PSP R-1. 

Zgodnie ze statutem, zadaniami naszej jednostki jest prowadzanie m.in. działalności przeciwpożarowej, a także kulturowej, dlatego prowadzimy szeroko zakrojoną współpracę z sołectwami Pawłowo, Pawłówko-Lipienice, Granowo i Racławki oraz miastem i gminą Chojnice. Angażujemy się we wszelkie możliwe akcje, dzięki którym możemy zintegrować naszą strażacką społeczność i ludzi zamieszkujących nasz region. Organizujemy spotkania z młodzieżą, którą chcemy zarazić pasją do straży. W ten sposób dajemy im dobry przykład i jednocześnie uczymy w jaki sposób można pomagać innym.

Co roku uczestniczymy w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które mają na celu utrzymanie gotowości bojowej druhów z jednostek OSP. Naszą dumą jest drużyna kobieca (która do niedawna była jedyną w naszej gminie) oraz jedyna w powiecie drużyna dziecięca!