Zarząd


Zarząd Gminny ZOSP RP

  • Prezes - Józef Januszewski (OSP Silno)

  • Komendant Gminny - Łukasz Kwiatkowski (OSP Charzykowy)

  • Sekretarz - Natalia Janta (OSP Pawłowo)

  • Skarbnik - Edmund Żychski (OSP Doręgowice)


Zarząd OSP Pawłowo

  • Prezes - Andrzej Kropidłowski

  • Naczelnik - Janusz Bieliński

  • Sekretarz - Wioleta Stanisławska

  • Skarbnik - Natalia Janta

  • Kronikarz - Anna Stanisławska